Tin nhắn xếp hình
.Xtgem.com

Game online mobile

Thế Giới Giải Trí Trên Mobile Của Bạn

SMS Tình Yêu

Sms tình yêu, sms tình yêu đẹp nhất

tỚ thÍk kẬu.!
tỚ mÚn nÓi lÀ...
]...tỚ thÍk kẬu.!
,*""""*, ,*""""*,
(0 ' _ ' ) ( '_ ' * )
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
]
Uk..! :-) ]
Nè.! kẬu ngỒi xÊ
ra,nÓng

Cú pháp tải về: SMS 17303 gửi: 8605
Cú pháp gửi tặng: SMS 17303 [SĐT Nhận] gửi: 8605
Click de coppy tin nhan nay nhe!


love you
......*.*.*......*.*.*.....
.*.*......*.*..*.*....*.*.
*.*............*...........*.
...*.*......love.....*.*..
......*..*...........*.*....
..........*.* .* .*.*.......
..............*.*..............

......*.*.*......*.*.*.....
.*.*......*.*..*.*....*.*.
*.*............*...........*.
...*.*......you......*.*..
......*..*...........*.*....
..........*.* .* .*.*.......
..............*.*..............


Cú pháp tải về: SMS 17305 gửi: 8605
Cú pháp gửi tặng: SMS 17305 [SĐT Nhận] gửi: 8605
Click de coppy tin nhan nay nhe!

I Love You
|"""""|
''''||"''
|'"__"'|☆★
|"""|........ ☆ ..\\""\\../""/
|...|__.. ("☆") ..\\..\\/../
| _☆___| (____)..\\__ / € ë
\\"""\\/""/
\\ ..../;"☆": |""|_|"'"|
/_☆/ :____: | ___☆__|
★ I ☆ lOve ☆ You ★

Cú pháp tải về: SMS 17307 gửi: 8605
Cú pháp gửi tặng: SMS 17307 [SĐT Nhận] gửi: 8605
click vao de coppy tin nhan nay nhe!

Tin nhắn tình yêu đẹp
!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - . , . - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - . , . - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .,. - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. £øVe .*
" - .,. - "
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/_______" ._. "
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-
., ._. , ._. ,
, I l0ve he0 ,
" ._. """""" ._. "

Cú pháp tải về: SMS 17309 gửi: 8605
Cú pháp gửi tặng: SMS 17309 [SĐT Nhận] gửi: 8605
Click de coppy tin nhan nay nhe!

Tin nhắn tình yêu đẹp
("._.) (._.")
,/""", ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" ,,/"*" ,
" "" " " "" "
("._.)(._.")
,/""" /"*" ,
_ _" """ """ "_ _
." (" -(- ") ".
" . /"" * "" . "
" -._. - "

Cú pháp tải về: SMS 17311 gửi: 8605
Cú pháp gửi tặng: SMS 17311 [SĐT Nhận] gửi: 8605
Click de coppy tin nhan nay nhe!

Tin nhắn tình yêu đẹp
.•:|||||:•. .:::::::::::.
( .__. ) (#.__.#)
("")--<♥>--(""")
________/________/l
l_.*._.*._l/
l*.*.l l
_l.*.*l l_
/_l*.*.l /_/l
l_.*._.*._ .l/
Love UME & YOU

Cú pháp tải về: SMS 17313 gửi: 8605
Cú pháp gửi tặng: SMS 17313 [SĐT Nhận] gửi: 8605
Click de coppy tin nhan nay nhe!

Tin nhắn tình yêu đẹp
.:!|!:._.:!|!:.
"::: anh :::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
"::: yeu ::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:.
":: em .::"
"-!|!-"
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
":: mai mai ! ::"
"-!|!-""-!|!-"

Cú pháp tải về: SMS 17301 gửi: 8605
Cú pháp gửi tặng: SMS 17301 [SĐT Nhận] gửi: 8605
Click de coppy tin nhan nay nhe!

Tin nhắn tình yêu đẹp
(""
(""*¤-._
(""*¤-._"/"
(""*¤-._"/"_.-¤*
(""*¤-._"/"_.-¤*"")
(""*¤-._"/"_.-¤*"")
"-.]~[
(""*¤-._"/"_.-¤*"")
"-.]~[ îü
(""*¤-._"/"_.-¤*"")
"-.]~[ îü þë
(""*¤-._"/"_.-¤*"")
"-.]~[ îü þë ]~[.-"
(""*¤-._"/"_.-¤*"")
"-.]~[ îü þë ]~[.-" (_.-"
(""*¤-._"/"_.-¤*"")
"-.]~[ îü þë ]~[.-" (_.-"§"-._)


Cú pháp tải về: SMS SMS 17315 gửi: 8605
Cú pháp gửi tặng: SMS 17315 [SĐT Nhận] gửi: 8605
Click de coppy tin nhan nay nhe!Tin nhắn xếp hình tình yêu

Tin Nhan xep hinh Tinh Yeu đẹp nhất

Thống kê truy cập

online tren wap
Hôm nay:1
Tổng số:677
Copyright(c) Huỳnh Lâm

Email: lamhien863@gmail.com

Download các game online mobile với nhiều độ phân giải màn hình khác nhau được cập nhật hàng ngày, các tin nhắn xếp hình lãng mạngXtGem Forum catalog